Ecosportello Gennaio 2018

ORARIO ECOSPORTELLO

Gennaio 2018Sede Municipale

 

Mercoledì 3 gennaio - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Mercoledì 17 gennaio - dalle ore 15.00 alle ore 18.00